• Đĩa Đánh Bóng Sàn Đá 100mm
Đĩa Đánh Bóng Sàn Đá 100mm

Đĩa Đánh Bóng Sàn Đá 100mm

Mã sản phẩm: 4DS1

Phíp mài và đánh bóng sàn đá và bê tông.

  • Độ dày: 10mm
  • Đường kính 100mm
  • Bao gồm các đầu số 50#, 100#, 200#, 300#, 400#, 500#,800#, 1.000#, 1.500#, 2.000#, 3.000#

Bao gồm các đầu sô: 50#, 100#,150# , 200#, 300#, 400#, 500#, 800#, 1.000#, 1500#, 2000#,3000#

Chuyên dùng để mài và đánh bóng sàn Đá , bê tông,...

 

Scroll