• Đĩa Mài Sàn Bê Tông Cup Wheel
Đĩa Mài Sàn Bê Tông Cup Wheel

Đĩa Mài Sàn Bê Tông Cup Wheel

Mã sản phẩm:

Đường kính: 100mm - Độ dày: 5mm - Dùng để mài các sàn bê tông ghồ ghề, tạo nhám bê mặt

-  Đường kính: 100mm

- Độ dày: 5mm

- Dùng để mài các sàn bê tông ghồ ghề, tạo nhám bê mặt

Scroll
phone mes