• Đĩa Mài Sàn Bê Tông HF
Đĩa Mài Sàn Bê Tông HF

Đĩa Mài Sàn Bê Tông HF

Mã sản phẩm: HF

Phíp chuyên mài sàn bê tông

Bao gồm các đầu số: 16#, 20#, #30, #60, 

Độ dày: 12mm

Dùng để mài các sàn có mác bê tông từ 220 đến 350

* Đĩa Mài Sàn Bê Tông, tạo phẳng bề mặt sàn, tạo nhám bề mặt để chuẩn bị sơn Epoxy, phá sơn Epoxy lăn, Đánh bóng lấy độ phẳng mặt sàn ngay từ bước đầu tiên.

Scroll
phone mes