• Đĩa Đánh Bóng Sàn 4MM
Đĩa Đánh Bóng Sàn 4MM

Đĩa Đánh Bóng Sàn 4MM

Mã sản phẩm:

Phíp mài và đĩa đánh bóng sàn đá - bê tông.

- Độ dày: Từ 3mm-4mm -5mm
- Đường kính 100mm 
- Bao gồm các đầu số 50#, 100#, 200#, 300#, 400#, 500#, 800#, 1.000#, 1.500#, 2.000#, 3.000#
Ghi chú ( Dày hơn đĩa mài ở thị trường đĩa dài 1mm thị trường đĩa dài 3mm )
 
Quý khách có thể tham khảo video đĩa đánh bóng thực tế tại Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6UX3UTUHeQTv7VP7CiNg0w/videos
Scroll
phone mes